Tutkimukset

Vuonna 2011 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja

Suomen kuntien liikenneturvallisuus – KULTITyökalun päivitys versioon v4

KULTI TKK Timo Ernvall, Nina Karasmaa (@hut.fi) Saara Toivonen, Juha Valtonen, Ove Knekt Raportti, (pdf, 1,4 Mt),
KULTI-työkalu (päivitetty 12/2012), hankekortti, esittelykalvot (ppt)
Tieliikenteen onnettomuusrekistereiden edustavuus- ja peittävyystutkimus
PEITTO Destia Oy

Christel Kautiala (@destia.fi)

Auli Forsberg (Liikennevirasto)

Raportti (pdf; 3,5 Mt)

Kuljettajien ajokykyarvioinnin ja lääkärien ilmoitusvelvollisuuden toimivuus
ILMO Turun yliopisto

Sirkku Laapotti (@utu.fi)

Sirpa Rajalin (Liikenneturva)

Raportti (pdf; 2,0 Mt)

Automaattisen nopeudenvalvonnan tehostamisen mahdollisuudet
AUNOTEMA VTT

Veli-Pekka Kallberg (@vtt.fi)

Leif Beilinson (LVM)

Hankekortti
Raportti (pdf; 2,1 Mt)

Maistelleiden esiintyvyys ja profiili Uudenmaan liikennevirrassa vuosina 1990–2008
LINTU-MAISTELLEET THL

Maria Portman (@thl.fi)

Merja Vahva (LVM)

Raportti (pdf; 1,7 Mt)

Tieliikenteen turvallisuussuunnitelman liikenneturvallisuusvaikutusten arvio
TEPA-JATKO VTT

Riikka Rajamäki (@vtt.fi)

Merja Vahva (LVM)

Raportti (pdf; 0,5 Mt)

 
Vuonna 2010 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Ikääntyminen ja ajaminen – muistisairaudet ja aivohalvaukset ajokyvyn kognitiivisessa arvioinnissa
IKÄ-AJOKYKY Agora Center/Jyväskylän yliopisto, Työterveys-laitos, Helsingin yliopisto

Mikael Sallinen (@ttl.fi)

Merja Vahva (LVM)

Hankekortti
Raportti (pdf; 2,2 Mt)

Nopeusvalvonnan puuttumisrajan muutos ja sen vaikutukset
PUUTTUVA Innomikko Oy

Mikko Malmivuo (@innomikko.fi)

Saara Toivonen (Liikennevirasto)

Raportti (pdf; 12,6 Mt)

Liikenneonnettomuuksissa syntyvien vammojen vakavuus
KUUVA Sito-Kuopio Oy

Noora Airaksinen (@sito.fi)

Auli Forsberg (LVM)

Hankekortti
Raportti (pdf; 2,6 Mt)

Nopeuksien hallinta ja analysointi tieliikenteen kuolemien kannalta
KANTO-TESTAUS VTT

Harri Peltola (@vtt.fi)

Merja Vahva (LVM)

Hankekortti
Raportti (pdf; 2,7 Mt)

 
Syksyllä 2009 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Rattijuopon profiili ja uusimisen riskitekijät. Rattijuopumus Uudenmaan ratsia-tutkimukisssa vuosina 1990–2009
LINTU-RATTI Terveyden ja hyvin-voinnin laitos THL

Maria Portman (@thl.fi)

Sirpa Rajalin (Liikenneturva)

Raportti (pdf; 1,0 Mt)

Ajotapapalaute turvallisuuden parantamiseksi. Kehitystyö vuosina 2010–2011
TeleISA VTT Harri Peltola
(@vtt.fi)
Merja Nikkinen (LVM)

Hankekortti
Raportti (pdf; 6,0 Mt)

Lintu-ohjelman kolariväkivaltatutkimusten yhteenveto
LYHDE Sito Oy Marko Kelkka
(@ely-keskus.fi)
Saara Toivonen (Liikennevirasto)

Raportti (pdf; 4,0 Mt)

 
Keväällä 2009 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Ajonopeuksien seuranta liikenneturvallisuustyössä. Nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet
KANTO VTT, Ramboll

Harri Peltola (@vtt.fi),
Pasi Pirtala
(@ramboll.fi)

Leif Beilinson (LVM)

Hankekortti
Raportti (pdf; 1,0 Mt)

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa. Jalankulun ja pyöräilyn kuolonkolareiden vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä
KOLKUTA2 Sito Oy, Turun yliopisto, TKK, Lectus Ky

Marko Kelkka (@sito.fi)

Saara Toivonen (Liikennevirasto)

Hankekortti
Raportti (pdf; 3,3 Mt)

Ikäkuljettajien seurantatutkimus.
A: Ajo-oikeuden ennustaminen kuusi vuotta aikaisemmin
B: Kysely 75. ikävuoden jälkeen
IÄKÄSTAITO2 Helsingin yliopisto Heikki Summala
(@helsinki.fi)
Sirpa Rajalin (Liikenneturva)

Hankekortti
Raportti A (pdf; 1,1 Mt)
Raportti B (pdf; 1,3 Mt)

 
Talvella 2008 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Matka-aikaan perustuvan automaattisen nopeusvalvonnan kokeilu
MATKA-AIKA VTT Riikka Rajamäki
(@vtt.fi)
Leif Beilinson (LVM) Hankekortti
raportti (pdf, 1,6 Mt)
Raskaan liikenteen onnettomuudet tutkijalautakunta-aineistossa
RASLON Ramboll Finland Oy, Safety Futures Ky Anne Vehmas
(@ramboll.fi), Tarja Ojala (@safetyfutures.fi)
Juha Valtonen (LVM) Hankekortti,
raportti (pdf, 2,2 Mt)
Keskikaiteen toteutettavuus nykyisille teille
KESKIVAIHE VTT, Oy Talentek Ab Harri Peltola (@vtt.fi), Klas Hytönen
(@talentek.fi)
Anneli Tanttu (LVM), Saara Toivonen (Tiehallinto)

Hankekortti,
raportti (pdf, 5,0 Mt)

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta: moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet
VIOLA2 Sito Oy, TKK ja PlusTerveys Oy Marko Kelkka
(@sito.fi)
Saara Toivonen (Tiehallinto)

Hankekortti,
Raportit:
moottoritiet (pdf, 1,6 Mt),
seutu- ja yhdystiet (pdf, 1,9 Mt)

 
Keväällä 2007 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Alkolukon vapaaehtoisen käytön pilotoinnin suunnittelu ja valmistelu
ALPI Ramboll Finland Oy Jochim Donner, Janne Rautio
(@ramboll.fi)
Janne Mänttäri (LVM) Hankekortti,
Raportti (pdf, 3,3 Mt) Lisätietoja alkolukkotutkimuksista
Ajo-oikeuteen liittyvät prosessit, esiselvitys
APRO Liidea Oy Anu Eloranta
(@liidea.fi)

Jukka Harjula
(AKE)

Hankekortti,
Raportti (pdf, 3,3 Mt)
Kolarikuolemat taajamissa: liikennekuolemien yleiskuva ja kevyen liikenteen syväanalyysi
KOLKUTA Sito Oy, TKK, Turun yo, Työterveyslaitos Marko Kelkka
(@sito.fi)
Saara Toivonen (Tiehallinto) Hankekortti
Raportti (pdf, 2,2 Mt)
Taajamien onnettomuuksien yhteydet maankäyttöön
TAAJAMA-TAUSTA VTT Harri Peltola
(@vtt.fi)
Saara Toivonen (Tiehallinto) Hankekortti,
muistio (pdf; 0,5 Mt)
 
Syksyllä 2006 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Loukkaantumisten vakavuus tieliikenneonnettomuuksissa – Loukkaantumisten vakavuuden luokittelu sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterin avulla
TILHI Tilastokeskus Ville Vertanen
(@tilastokeskus.fi)
Juha Valtonen Hankekortti,
Raportti (pdf, 1,3 Mt)
Suojatiekäyttäytyminen ja videokuvaukseen pohjautuvan tutkimusmenetelmän kehittäminen
SUTI Helsingin ksv, VTT Eero Pasanen
(@hel.fi), Matthieu Molinier (@vtt.fi)
Juha Valtonen

Hankekortti
Raportti (pdf, 3,8 Mt)
Report (pdf, 3,8 Mt)

Puuttumiskynnyksen mahdollisuudet kameravalvonnassa
PUUTTUMIS-KYNNYS VTT Mikko Malmivuo
(@vtt.fi)
Juha Valtonen Raportti (pdf, 0,8 Mt)
 
Keväällä 2006 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Kuljettajien sosiaaliset taidot liikenteessä
SOSITA Turun yliopisto Esko Keskinen
(@utu.fi)
Sirpa Rajalin Raportti (pdf, 0,9 Mt)
Hankekortti
Kustannustehokkaat keskikaiteelliset tiejärjestelyt pääteillä
KOTO Tieliikelaitos Olli Mäkelä
(@tieliikelaitos.fi)
Petri Jalasto Raportti (pdf, 3,1 Mt)
Hankekortti
Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet
NOPHA VTT Harri Peltola, Riikka Rajamäki
(@vtt.fi)
Juha Valtonen

Raportti (pdf; 0,7 Mt)
Hankekortti,

Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikenneturmat Pohjois-Kymenlaaksossa
POMO SITO-Kuopio Oy Noora Airaksinen
(@sito.fi)
Auli Forsberg Hankekortti,
Raportti (pdf, 2,2 Mt)
Liikennerikosten vaikutus liikennelupiin raskaassa liikenteessä
VALLULINKKI Safety Futures Ky Tarja Ojala
(@safetyfutures.fi)
Juha Valtonen Raportti (pdf; 0,5 Mt)
Hankekortti
Valtatie kylänraittina. Liikenneturvallisuus haja-asutusalueiden maanteillä
HAJATURVA Liidea Oy Jouko Kunnas
(@liidea.fi)
Juha Valtonen, Saara Toivonen Raportti (pdf; 3,5 Mt)
Hankekortti
 
Syksyllä 2005 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus. Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla OULULIIKA Liidea Oy Kati Kiiskilä,
Tuomo Vesajoki
(@liidea.fi)
Juha Valtonen Raportti, (pdf; 1,9 Mt),
Hankekortti
 
Keväällä 2005 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen yksiajorataisilla pääteillä
VIOLA TKK, Lappeenrannan aluetyöterveyslaitos Marko Kelkka (@sito.fi),
Seppo Olkkonen (@ttl.fi)
Juha Valtonen, Saara Toivonen Raportti, (pdf; 1,4 Mt),
aineistoanalyysi (pdf),
muistio (pdf),
memorandum (pdf),
hankekortti
Väsyneiden kuljettajien ajokyvyn testaaminen
VÄSY Helsingin yliopisto Heikki Summala (@helsinki.fi) Juha Valtonen, Sami Mynttinen Raportti, (pdf; 0,6 Mt),
hankekortti
Tieliikenteen kasvun hillintä ja liikenneturvallisuus
LIIKA Ramboll Finland Oy Jarkko Niittymäki, Janne Rautio (@ramboll.fi) Tiina Korte, Juha Valtonen Raportti, (pdf; 1,3 Mt),
hankekortti
Näkökulmia liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavuudesta tienpidossa
INVE Sito-Konsultit Oy Tapio Puurunen (@sito.fi) Juha Valtonen, Saara Toivonen Raportti, (pdf; 2,1 Mt),
hankekortti
Liikenneonnettomuuksien tilastointi, selvitys nykytilasta ja kehittämistarpeista
LONTTI Ramboll Finland Oy Christel Kautiala (@ramboll.fi) Seppo Sarjamo, Juha Valtonen Raportti, (pdf; 1,4 Mt),
hankekortti
 
Syksyllä 2004 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Kansalaiset, päättäjät, liikenneturvallisuus ja päätöksentekoprosessi
PÄÄT Turun yliopisto Esko Keskinen (@utu.fi) Juha Valtonen Raportti (pdf; 0,8 Mt)
 
Keväällä 2004 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden arviointi ja kokemukset turvallisuussuunnitelman laatimisesta
TEPA VTT Harri Peltola (@vtt.fi) Juha Valtonen, Auli Forsberg, Ove Knekt Raportti (pdf, 1 Mt),
Hankekortti, esittelykalvot (ppt)
Tavaraliikenteen kuljetusten liikenneturvallisuusvastuu
Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa.
TAKU VTT Juha Tapio, Jarkko Lehtinen (@vtt.fi) Juha Valtonen, Jarmo Joutsensaari, Ove Knekt Raportti (pdf; 1,3 Mt),
Hankekortti, esittelykalvot (ppt)
Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää
KELIKU Helsingin yliopisto Heikki Summala (@helsinki.fi) Juha Valtonen, Seppo Sarjamo Muistio taajamanopeusrajoitusten vaikutuksesta,
Hankekortti
Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen perustuvista auto- ja liikennevakuutusmaksuista
ATOLI WSP LT-Konsultit Oy Ville Lehmuskoski (@wspgroup.fi) Juha Valtonen, Ove Knekt Raportti (pdf, 1 Mt),
Hankekortti, esittelykalvot (ppt)
 
Talvella 2004 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Iäkkäiden kuljettajien ajokyvyn arviointi liikenteessä
AJOKYKY Turun yliopisto Esko Keskinen, Martti Peräaho (@utu.fi) Anna-Liisa Tarvainen, Sami Mynttinen Raportti, (pdf; 0,5 Mt),
Hankekortti, esittelykalvot (ppt)
 
Syksyllä 2003 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Suomen kuntien liikenneturvallisuus – KULTI
KULTI TKK Timo Ernvall, Nina Karasmaa (@hut.fi) Saara Toivonen, Juha Valtonen, Ove Knekt Raportti, (pdf, 1,4 Mt),
KULTI-työkalu (päivitetty 12/2012), hankekortti, esittelykalvot (ppt)
 
Kesällä 2003 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Kaavojen liikenneturvallisuuden edistäminen
LIITUKAAVA Talentek, Motiivi Mikko Uljas (@talentek.fi) Juha Valtonen, Leena Silfverberg, Riikka Kallio, Saara Toivonen Hankekortti, esittelykalvot (ppt).Hanketta ei raportoitu Lintu-sarjassa, mutta se oli pohjana ympäristöministeriön laatimalle oppaalle.
Nuorten kuljettajien elämäntavan ja arvojen vaikutus liikenneturvallisuusasenteisiin, käyttäytymiseen ja onnettomuuksiin
ELÄMÄNTAPA Helsingin yliopisto Heikki Summala (@helsinki.fi), Timo Lajunen Sami Mynttinen, Anna-Liisa Tarvainen Hankekortti.Hankkeesta ei julkaistu raporttia.
Talviolosuhteet opettavat. Mitä kuljettaja oppii vaikeisiin olosuhteisiin mukautuessaan
ENSILUMI Valmixa (@kolumbus.fi) Valde Mikkonen Juha Valtonen, Sami Mynttinen Raportti (pdf, 460 kt),
Hankekortti. esittelykalvot (ppt)
 
Keväällä 2003 käynnistetyt hankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Linja-autonkuljettajien liikenneturvallisuus; Linja-autonkuljettajien näkemyksiä joukkoliikenteen turvallisuuden kehittämisestä
  JP-Transplan Oy Minna Soininen (@liidea.fi) Ove Knekt Raportti, osa A (pdf, 1 Mt),
Raportti, osa B (pdf, 788 kt),
Hankekortti, esittelykalvot (pdf)
Talviliikenteen turvallisuus Suomessa ja Ruotsissa
Vintertrafikens säkerhet i Finland och Sverige
SUORUO VTT Mikko Malmivuo (@vtt.fi) Seppo Sarjamo, Juha Valtonen, Ove Knekt Raportti (pdf, 1,1 Mt),
Utredning (pdf, 1,0 Mt),
Hankekortti. esittelykalvot (ppt)
Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta
LIIKUTUS VTT Marko Nokkala (@vtt.fi) Juha Valtonen, Saara Toivonen Raportti (pdf, 664 kt)
Hankekortti. esittelykalvot (ppt)
Autoilijoiden henkilökohtaiset turvallisuusohjelmat
KOTISIIVU Valmixa (@kolumbus.fi) Valde Mikkonen Juha Valtonen Hankekortti, esittelykalvot (ppt). Hankkeesta ei julkaistu raporttia, mutta sen pohjalta on toteutettu Liikenneturvan Vahinkovaaka
Ikääntyvän väestön ajotaidon ylläpito: jatkokoulutusinterventio ja sen seuraukset myöhempään ajamiseen, seurantatutkimuksen jatkovaihe
IÄKÄSTAITO Helsingin yliopisto Heikki Summala, Tiina Rämet (@helsinki.fi) Sirpa Rajalin Raportti (pdf, 464 kt)
Hankekortti, esittelykalvot (ppt)
 
Syksyllä 2002 käynnistetyt pilottihankkeet
Hankkeen nimi Lyhenne Tekijä Konsultin vastuuhenkilö Tilaajan vastuuhenkilö Lisätietoja
Liikenteen kameravalvontaan liitetyn haltijavastuun toteuttamisvaihtoehtojen vertailua
HALTI WSP LT-konsultit Oy Jarkko Niittymäki, Janne Rautio (@wspgroup.fi) Anna-Liisa Tarvainen Raportti (pdf, 600 kt), esittelykalvot (ppt)
Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen kahdessa esimerkkiorganisaatiossa
KOTKA VTT Rita Rathmayer (@vtt.fi) Juha Valtonen, Saara Toivonen Raportti, (pdf; 812 kt), esittelykalvot (ppt)
Kuntien valtuutettujen mielipiteitä liikenneturvallisuudesta
LIITU-POP Plaana Oy Timo Perälä (@plaana.fi) Juha Valtonen, Auli Forsberg Raportti, (pdf; 760 kt)
 

Muut tutkimukset ja yhteistyöhankkeet

Pauli Riikosen opinnäytetyössä Henkilöauton korikorjauksen ja ikääntymisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiaan todetaan, että uudet autot ovat törmäyksissä merkittävästi suomalaisen liikenteen keskivertoautoa turvallisempia. Käytettyjen erikoismateriaalien ja rakenteiden vuoksi niiden korjaus kolarin jälkeen on entistä vaativampaa.

Tutkimuksessa testattiin Euro NCAP -törmäystestissä uudehkoa, kolarikorjattua henkilöautoa sekä kymmenen vuoden ikäistä keskivertoautoa. Tekniikan Maailma -lehden kanssa toteutetun tutkimuksen yhtenä rahoittajana oli Lintu-tutkimusohjelma.

 

Ohjeet ja lomakkeet

Raportointiohjeet
  • raporttipohja (.doc)
  • julkaisuohje (pdf)
  • Lintu-ohjelmassa käytettävät asiakirjat
  • sopimuspohja
  • LINTU-kalvopohja
  • hankeohje (pdf, päivitetty 5.5.2003)
  • päivitetty 20.6.2013