Tiedotearkisto

Rattijuoppojen esiintyvyys ennallaan

(2.2.2011) Yhteiskunnan alkoholipolitiikan muutokset ja alkoholin kulutuksen kasvu eivät ole vaikuttaneet rattijuopumuksen esiintyvyyteen. Myös rattijuopon profiili ja veressä todettu alkoholimäärä ovat pysyneet ennallaan, todetaan THL:n laatimassa tutkimuksessa. Tiedot perustivat ratsiatutkimuksin, joissa puhallutettiin vuosina 1990–2008 yli puoli miljoonaa kuljettajaa.
Tutkimuksen mukaan Uudenmaan tieliikenteessä yksi kuljettaja viidestäsadasta on rattijuoppo ja kolme maistelleita. Ensikertalaisista rattijuopoista puolet uusii rikoksensa. Tutkimuksessa on arvioitu, että rattijuoppo voi ajaa noin 220 kertaa humalassa ennen kiinnijäämistään.
Tutkimusraportti pdf-muodossa.

Lintu-seminaari esitteli uusia tutkimuksia

(2.2.2011) Tuoreimpia Lintu-tutkimusten tuloksia esiteltiin keskiviikkona 2.2.2011 Helsingissä. Riikka Rajamäki kertoi maanteiden ja katujen nopeustietojen mittaamisesta. Mikko Malmivuo kertoi, miten nopeusvalvonnan puuttumiskynnyksen alentaminen on vaikuttanut poliisin toiminaan ja liikenteen käyttäytymiseen. Toisessa esityksessään Rajamäki esitteli matka-aikaan perustuvan nopeusvalvonnan kokeilua. Harri Peltola kertoi laajaan EU-tutkimukseen liittyvästä kokeilusta, jossa uusille kuljettajille annettiin palautetta ajamisesta.
Marko Kelkka veti yhteen kolariväkivaltaa käsittelevien tutkimusten tuloksia tavanomaisen liikenteen kuolemanriskistä. Maria Portman esitteli rattijuopumuksen kehitystä ja kokonaiskuvaa ratsiatutkimusten valossa. Päätteeksi Heikki Summala kertoi ikäkuljettajien seurantatutkimuksesta.

Lintu-ohjelma jatkuu

(29.10.2010) Tieliikenteen turvallisuuteen keskittyvä Lintu-ohjelma jatkuu vuoden 2011 loppuun. Asiasta päättivät Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenneturva.

Päätöksen taustalla ovat kaikkia liikennemuotoja koskevat yhteisen tutkimustoiminnan linjaukset, joita on tämän vuoden aikana tehty hallinnonalan uusissa virastoissa, Liikennevirastossa ja Liikenteen turvallisuusvirastossa. Olemassa olevat tutkimusrakenteet on koettu arvokkaiksi, kun toiminnan tavoitteet ja näköalat laajenevat.


Nopeuksienhallinnan työpaja Väylät ja liikenne -päivillä

(20.10.2010) LINTU-ohjelma järjesti syksyn Väylät ja liikenne -päivillä workshop-tilaisuuden ajonopeuksien hallinnasta liikenneturvallisuustyössä. Keskustelua johdatteli Jorma Helin Liikennevirastosta.
Riikka Rajamäki VTT:ltä kertoi, mitä liikenneverkon eri osien ajonopeuksista todella tiedetään. Helsingin yliopiston liikennepsykologian professorin Heikki Summalan esitys pohti, miksi kuljettaja ajaa tai haluaa ajaa ylinopeutta ja mitä liikennepsykologi ilmiössä näkee. Summalan esityksen piti Annu Korhonen.
Saara Toivonen Liikennevirastosta alusti voimassa olevista nopeusrajoitusohjeista ja niiden taustoista. VTT:n Harri Peltola kertoi automaattivalvonnan vaikutuksista. Poliisihallituksen Heikki Ihalainen kertoi poliisin nykyisestä valvontastrategiasta. Päätteksi Kari Alppivuori Liikenteen turvallisuusvirastosta visioi avarakatseisesti tekniikan kehityksen mahdollistamia uusia keinoja nopeuksien hallintaan.
Kuulijoiden runsaus yllätti järjestäjät iloisesti ja työpajassa käytiinkin aktiivista ajatustenvaihtoa. Keskustelun ja alustusten lomassa haettiin äänestyksin kuulijakunnan mielipiteitä. Suurin osa noin 60 osallistujista tunnusti ajavansa välillä vahingossa tai kiireen koittaessa ylinopeutta. Pieni osa vastaajista pysyy aina nopeusrajoituksissa, jokunen tunnusti ajavansa ylinopeutta jopa melko usein. Maantieliikenteessä puskurissa roikkujat ärsyttävät vastaajia selvästi enemmän kuin ali- tai ylinopeutta ajavat. Nopeusrajoitusten perustumista liikenneturvallisuuteen pidettiin hyvänä, mutta myös ympäristöllä ja liikennetaloudella oli kannattajansa, etenkin, kun moni äänesti useamman perusteen puolesta. 80 km/h yleisrajoitusta voisi suurimman osan mielestä laskea sorateillä.
Selvä enemmistö kannatti automaattisen nopeusvalvonnan laajentamista. Lähes yhtä moni kannatti myös poliisin sakotustoleranssien tiukentamista. Talvinopeusrajoitukset tuntuivat olevan kohdallaan.
Suurin osa oli valmis tuomaan nopeudenrajoittimet vakiovarusteeksi – vähintään ammattiliikenteeseen ja esimerkiksi uusien kuljettajien autoihin. Keskustelussa vaadittiinkin autoteollisuutta vastuuseen, valintaa ei tulisi jättää kuluttajalle. Enimmäisnopeudenrajoitin tuntui hyväksyttävältä, jos hinta on edullinen. Nuorten nopeuskäyttäytymisen valvontamahdollisuus houkutteli varsinkin nuorten vanhempia.

Onnettomuusrekisterien edustavuus- ja peittävyystutkimus – hankinta käynnistetty uudelleen

(1.7.2011) Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt uudelleen hankinnan Lintu-ohjelman tutkimuksesta, jossa kartoitetaan tieliikenteen onnettomuusrekisterien edustavuutta ja peittävyyttä. Hankintailmoitus.
Pahoittelemme tarjousajan osumista lomakaudelle. Ajankohdasta johtuen olemme pyrkineet venyttämään tarjousaikaa, joten tarjousten jättöpäivä on 18.8.2011 klo 14.

Työkalu kuntien liikenneturvallisuustyöhön päivitetty

(28.7.2010) Kuntien liikenneonnettomuuslukujen vertailuun suunniteltu KULTI-työkalu on päivitetty versioon v3. Työkalu on tarkoitettu toimimaan yhtenä suunnitteluvaiheen apuvälineenä niin kunnallisen kuin valtakunnan tason liikenneturvallisuustyössä. Työkalu julkaistiin vuonna 2005 ja se päivitettiin ensimmäisen kerran seuraavana vuonna.
Työkalu on veloituksetta käytettävissä.
KULTI-työkalun lataussivulle.

Nopeuksienhallinnan työpaja Väylät ja liikenne -päivillä

(28.7.2010) LINTU-ohjelma järjestää syksyn Väylät ja liikenne -päivillä workshop-tilaisuuden ajonopeuksien hallinnasta liikenneturvallisuustyössä. Työpaja on ohjelmassa keskiviikkona 13.10 kello 12.30. Puheenjohtajana toimii Jorma Helin Liikennevirastosta ja alustajina Riikka Rajamäki ja Harri Peltola VTT:ltä, Heikki Summala Helsingin yliopistosta, Saara Toivonen Liikennevirastosta, Kari Alppivuori Liikenteen turvallisuusvirastosta ja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.

Lintu ja Ekotuli yhteisessä seminaarissa huhtikuussa

(3.5.2010) Liikenneviraston Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä -teema EKOTULI ja Lintu-ohjelma järjesttvät keskiviikkona 28.4 yhteisen tutkimusseminaarin. Sen aiheina olivat maankäyttö, liikenneturvallisuus ja ilmastonmuutos. Tutkimusseminaarin esitykset:

Tutkimuksia liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan tueksi

(17.12.2009) Loppuvuodesta 2009 käynnistettiin selvitys rattijuopumuksesta. Terveyden ja hyvinvinnin laitos (THL) selvittää Lintu-ohjelman pyynnöstä rattijuopumuksen nykytilaa ja mahdollisia muutoksia rattijuopumuksen profiilissa. Selvitys tukee käynnissä olevan liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaa. Tutkimus pohjautuu ns. R-seuranta-aineistoon, jossa on tutkittu alkoholia nauttineiden kuljettajien määrää Uudenmaan tieliikenteessä.
Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan työn tueksi päivitetään myös liikenneturvallisuutta parantavien keinojen arviointityökalua (TEPA-työkalu – liikenneturvallisuuden TEhokas PArantaminen). Jo aiemman liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaa varten tehtyyn tyškaluun koottiin olemassa oleva tieto liikenneturvallisuustoimien turvallisuusvaikutuksista. Nyt työkalua päivitetään uuden tutkimustiedon pohjalta ja sillä arvioidaan erilaisten keinovalikoimien vaikutusta liikenneturvallisuuteen.
Lisäksi Lintu-ohjelma osallistuu VTT:n koordinoimaan EU:n TeleFOT-tutkimukseen, jossa tehdään kenttäkokeita lähellä käyttöönottovaihetta olevilla nomadisilla mobiililaitteilla. Lintu-tutkimuksen kohteena on laajentaa alkuperäistä tutkimusasetelmaa älykkään nopeudensäätelyn (ISA) sovelluksilla ja selvittää käyttöönoton mahdollisuuksiin liittyvät tekniset valmiudet, erilaisten järjestelmien hyväksyttävyys ja kannustimet käyttää järjestelmää sekä juridiset näkökohdat.

Keskikaiteet ja nopeusvalvonta puhuttivat Lintu-tutkimusseminaarissa

(20.5.2009) Uusimpia Lintu-tutkimuksia esiteltiin jälleen seminaarissa. Kohtaamisonnettomuuksien osuus pääteiden onnettomuuksista on suuri ja keskikaiteiden teho näiden onnettomuuksien vähentäjänä kiistaton. Keskikaiteiden ja suurten erikoiskuljetusten yhteensovittaminen herätti kuitenkin keskustelua. Myös matkanopeuteen perustuvan nopeusvalvonnan kokeilu herätti laajaa mielenkiintoa. Tutkijalautakunta-aineistoihin perustuvat moottoriteiden, seutu- ja yhdysteiden sekä raskaan liikenteen analyysit tarjosivat nekin runsaasti toimenpide-ehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Seminaarin ohjelma ja esitykset:
 • Lintu-ohjelman tilannekatsaus (Leif Beilinson)
 • Raskaan liikenteen onnettomuudet tutkijalautakunta-aineistossa (Tarja Ojala)
 • Valmisteilla oleva matkanopeusvalvontakokeilu (Riikka Rajamäki)
 • Keskikaiteen toteutettavuus nykyisille teille (Harri Peltola, Klas Hytönen)
 • Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (Marko Kelkka)

 • Uudet Lintu-tutkimukset valittu

  (20.4.2009) Lintu-tutkimushakuun saapui yhteensä kuusi hanke-ehdotusta. Tarjouksia pyydettiin kahdesta aiheesta:
  1. Nopeudet liikenneturvallisuuden perustana – nopeustietojen hallinta erilaisissa liikenneympäristöissä
  2. Jalankulun ja pyöräilyn kuolonkolarien vähentäminen taajamissa liikennejärjestelyjä kehittämällä.
  Erilaisten liikenneympäristöjen nopeustietojen kartoittamiseen ja hallintaan liitttyvä selvitys käynnistetään VTT:n ja Ramboll Finland Oy:n yhteisen hanke-ehdotuksen pohjalta.
  Jalankulun ja pyöräilyn kuolonkolareiden vähentämiseen tähtäävän tutkimuksen tekijäksi valittiin Sito Oy:n, Turun yliopiston, TKK:n ja Lectus Ky:n tutkijaryhmä.

  Lintu-ohjelman hankehaku vuodelle 2009 avautunut

  (19.3.2009) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU hakee avoimella haulla tarjouksia kahdesta aiheesta:
  1. Nopeudet liikenneturvallisuuden perustana – nopeustietojen hallinta erilaisissa liikenneympäristöissä
  2. Jalankulun ja pyöräilyn kuolonkolarien vähentäminen taajamissa liikennejärjestelyjä kehittämällä.

  Tutkimusaiheiden kuvaukset ja haun menettelyt on kuvattu tarjouspyynnössä.

  Tarjouspyynnössä on mainittu valmistumassa olevista kolariväkivaltatutkimuksista; näiden raporttiluonnokset ovat ladattavissa näistä linkeistä:
  • Riskit ja niiden vähentäminen moottoriteillä
  • Riskit ja niiden vähentäminen seutu- ja yhdysteillä.

  Hanke-ehdotusten hakuaika päättyy maanantaina 30.3.2009. Tutkimuksiin on varattu rahoitusta yhteensä noin 100 000 euroa.


  Tutkimus kartoitti taajamien kevyen liikenteen kuolonkolareita

  (28.1.2009) Liikennejärjestelmän kolariväkivalta-sarja sai jatkoa. Nyt valmistunut tutkimus "Kolarikuolemat taajamissa: liikennekuolemien yleiskuva ja kevyen liikenteen syväanalyysi" (Lintu 5/2008) luo kokonaiskuvan taajamissa tapahtuneista ja tutkijalautakuntien tutkimista kuolonkolareista vuosilta 2000–2005.
  Tutkimuksen syväanalyysissä keskityttiin kuolonkolareihin, joissa toisena osapuolena oli jalankulkija tai polkupyöräilijä. Onnettomuudet, joihin katsottiin kuuluvan selvää riskinottoa, kuten rattijuopumus, turvavöiden käyttämättömyys ja huomattava ylinopeus, karsittiin syväanalyysistä. Kevyen liikenteen osallisten kannalta aineistoa ei karsittu, vaan heidän eritasoiset kykynsä noudattaa liikenteessä vaadittavaa varovaisuutta olivat yksi tutkimuskohde.
  Olennaisia tutkimuskysymyksiä olivat, millaista kolariväkivaltaa ihmiskeho kestää, sekä miten taajamien liikennejärjestelmää tulisi kehittää, jotta kuolonkolarit vähenisivät ja kolariväkivalta saataisiin alennettua kevyen liikenteen kestokyvyn mukaiselle tasolle. Tutkimuksessa esitetään runsaasti ehdotuksia kevyyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi taajamissa ja hahmotellaan tarvittavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

  Lintu-ohjelman loppuarvioinnista tuli väliarviointi

  (29.1.2009) Lintu-ohjelman arviointi on valmistunut. Työ laadittiin itsearviointina ilman ulkopuolista konsulttia. Arvioinnin kuluessa tehtiin päätös Lintu-ohjelman jatkamisesta yli liikennehallinon virastouudistuksen. Loppuarvioksi suunniteltu arvio julkaistaan nyt väliarviona, ja se täydennetään loppuarvioksi ohjelman päättyessä vuonna 2010.
  Arvioinnissa ohjelman johtoryhmä pyrki erityisesti selvittämään, miten tehtyjen tutkimusten tuloksia voidaan edelleen hyödyntää ja mitä tavoitteita voidaan asettaa tulevalle liikenneturvallisuustutkimukselle.
  Lintu-ohjelmaa arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna 2005. (Lintu-ohjelman arviointi 2005)

  Lintu-ohjelma jatkuu vuosina 2009–2010

  Tutkimusseminaarissa esiteltiin ohjelman uusimmat tulokset

  (28.8.2008) Lintu-ohjelma jatkuu näillä näkymin seuraavien kahden vuoden ajan. Lintu-tutkimusseminaarin avannut liikenne- ja viestintäministeriön liikenneturvallisuusyksikön päällikkö Anneli Tanttu totesi, että liikenneturvallisuusalan tutkimusyhteistyötä halutaan jatkaa koetelluilla ja hyväksi havaituilla rakenteilla. Valtionhallinnon virastouudistuksen jälkeen tutkimustoimintaa tarkastellaan uudistuneen organisaation lähtökohdista.

  Liikenne- ja viestintäministeriön tiloissa pidetyssä seminaarissa luotiin katsaus ohjelman tämänhetkiseen vaiheeseen ja esiteltiin viisi valmistunutta tutkimusta. Seminaarin esitykset:
  – Lintu-ohjelman tilannekatsaus
  – Taajamien onnettomuuksien yhteyden maankäyttöön
  – Kolarikuolemat taajamissa
  – Ajo-oikeuteen liittyvät prosessit
  – Alkolukon vapaaehtoinen käyttökokeilu
  – Tehostetun kameravalvonnan ja alennetun puuttumiskynnyksen vaikutus liikenneturvallisuuteen


  Muistio taajamien liikennekuolemista

  (11.8.2008) Tutkimuksessa taajama-alueiden liikennekuolemista selvitettiin onnettomuustapahtumia tutkijalautakunta-aineistojen ja Tilastokeskuksen tietojen perusteella. Erityinen huomio kiinnitettiin onnettomuuspaikkojen ja maankäytön suhteisiin.

  Tutkimuksen mukaan kuolonkolarit ovat yleisimpiä siellä, missä asutus on tiheintä. Paikkatietopohjainen onnettomuustarkastelu voi antaa uuden työkalun etsittäessä taajamien liikenneverkon mustia pisteitä, joissa onnettomuusriski on suurin. Tämän selvityksen perusteella kuolemanriskin avainpaikkoja ovat kevyen liikenteen risteämät sekä liittymät.

  Tutkimuksen tulokset raportoidaan osana Lintu-tutkimusta Kolarikuolemat taajamissa.


  Suomessa ei syytä luopua tiheään merkityistä suojateistä

  (21.4.2008) Englannissa ja Saksassa autoilijat noudattavat suojateiden väistämissääntöjä suomalaisia paremmin. Näissä maissa suojateitä on kuitenkin selvästi vähemmän. Ruotsissa, jossa suojatietiheys on Suomen tasoa, on autoilijoiden suojatiekäytäytyminen parantunut, mutta samalla suojatieonnettomuudet ovat lisääntyneet. Tilanne, jossa noin puolet autoilijoista noudattaa väistämissääntöä, saattaa olla turvallisuuden kannalta huonoin mahdollinen.

  Merkittävin tekijä suojatieturvallisuudessa on autojen ajonopeus. Tehokas kameravalvonta ja rakenteelliset ratkaisut kuten töyssyt ja korotetut suojatiet ovat tarpeen nopeuksien alentamiseksi.

  Väistämissäännön laiminlyöntiä ei pidä hyväksyä, mutta toistaiseksi jalankulkijan on alistuttava siihen, että viime kädessä hänen on itse varmistuttava ylityksen turvallisuudesta.

  Suojateiden turvallisuutta käsittelevä tutkimus (7A/2007) on julkaistu myös englanniksi (7B/2007).


  Tehostettu kameravalvonta laski ajonopeuksia

  (21.4.2008) Kantatiellä 51 Kirkkonummen ja Karjaan välillä toteuteussa kokeilussa (Lintu 1/2008) nopeusvalvontaa tehostettiin huomattavasti ja kaikkiin ylinopeuksiin puututtiin. Kokeilun perusteella arvioitiin, että liikenteen keskinopeus alenee pitkällä aikavälillä 2–3 km/h. Tehostettu valvonta vähensi ennen kaikkea suuria ylinopeuksia, millä on myönteinen vaikutus turvallisuuteen.

  Automaattivalvonnan tehostamisen arvioidaan vähentävän henkilövahinko-onnettomuuksia noin seitsemän ja kuolemaan johtavia onnettomuuksia kolmetoista prosenttia jo aiemmin toteutetun automaattivalvonnan lisäksi. Mikäli kokeilun mukainen tehostaminen tehtäisiin koko automaattivalvotulla tieverkolla, olisivat yhteiskuntataloudelliset säästöt suuruusluokkaa 13 miljoonaa euroa vuodessa. Summa ei sisällä sakkotuloja.


  Kylänraitista valtatie, valtatiestä kylänraitti

  (21.4.2008) Oulun eteläpuolella sijaitsevan Ala-Temmeksen asukkaat kokevat asutuksen keskellä kulkevan valtatie 4:n liikenteen ongelmallisena. Oulun työssäkäyntialueella uudisasutuksen tuoma liikennemäärä muodostaa ruuhka-aikoina merkittävän lisän valtatien liikenteeseen, erityisesti vasemmalle kääntyminen lisää ongelmia. Liikennemallitarkasteluissa nämä tekijät eivät kuitenkaan tule esille, ja malleissa haja-asutusalueen kuvautuminen on muutoinkin puutteellinen. Nuorison keskuudessa asenteet ovat hyvin mopoilumyönteisiä, ja vuosien mittaan heidän roolinsa liikenteessä muuttuu näkyvämmäksi. Maatalousvaltaisilla alueiiia liikkuminen ajoittuu tasaisemmin vuorokauden eri ajoille ja on myös määrältään vähäisempää.

  Tihentyvän haja-asutuksen ja pikämatkaisen liikenteen ristiriitoja kartoittaneessa tutkimuksessa Valtatie kylänraittina (Lintu 6/2007) tehtyä kyselytutkimusta täydennettiin liikennelaskennoin ja haastatteluin.


  Keskikaideteiden kustannuksista kaide vain pieni osa

  (21.4.2008) Päätieverkon tavoitetilan saavuttaminen edellyttää paljon toimenpiteitä tien turvallisuuden, toimivuuden ja sujuvuuden parantamiseksi. Parantamishankkeista muodostuukin usein hyvin kalliita ja niiden toteutus voi siirtyä pitkälle tulevaisuuteen. Akuuttien turvallisuusongelmien hoitamiseen voidaan tarvita välivaiheita.

  Lintu-ohjelman selvityksessä (Lintu 5/2007) tarkasteltiin keskikaidehankkeiden kustannusten muodostumista. Itse keskikaiteen kustannus on pieni, mutta jos tien poikkileikkausta joudutaan leventämään keskikaiteen vuoksi, nousee hankkeen kustannus selvästi. Lisäksi kustannuksia syntyy liittymäjärjestelyistä, rinnakkaisteistä ja kevyen liikenteen järjestelyistä.

  Niukalla rahoituksella kannattaa aloittaa edullisimmista kohteista. Tällaisia ovat kohteet, joissa tietä ei tarvitse leventää ja joissa rinnakkaistie, liittymät ja kevyen liikenteen järjestelyt eivät vaadi mittavia muutoksia. Keskikaidetietä voidaan toteuttaa myös vaiheittain.


  Lintu-ohjelman viimeiset neljä tutkimushanketta valittu

  (22.2.2008) LINTU-ohjelman viimeisessä hankehaussa on päätetty käynnistää seuraavat neljä tutkimusta:
  1. Matka-aikaan perustuvan automaattivalvonnan kokeilu, 1. vaihe (VTT)
  2. Raskaan liikenteen onnettomuudet tutkijalautakunta-aineistossa (Ramboll Finland Oy ja Safety Futures Ky)
  3. Selvitys nykyistä tierakennetta hyödyntävistä keskikaideratkaisuista (VTT, Oy Talentek Ab)
  4. Tutkijalautakunta-aineistojen syväanalyysien jatko; moottoritiet, seutu- ja yhdystiet (Sito Oy, TKK ja PlusTerveys Oy)

  LINTU-tutkimuksia esiteltiin seminaarissa

  (20.9.2007) Valmistuneita ja valmistumassa olevia LINTU-tutkimuksia esiteltiin seminaarissa keskiviikkona 19.9 hotelli Arthurissa Helsingissä. Seminaarin puheenvuorot ja alustukset:

  Viisi uutta hanketta käynnistetty

  (4.7.2007) Kevään hakukierroksella ohjelma haki ehdotuksia kolmesta aiheesta, joita käynnistettiin seuraavat tutkimukset :
 • A1. Alkolukon vapaaaehtoisen käytön pilotoinnin suunnittelu ja valmistelu. Ramboll Oy:n pilottihankkeessa tiedotetaan alkolukosta sekä kerätään tietoa ja kokemuksia alkolukon käytöstä yksityishenkilöillä sekä erityyppisissä kuljetusyrityksissä. Hankekortti.
 • A2. Ajo-oikeuteen liittyvät prosessit – esiselvitys. Työhön valittiin Liidea Oy:n ehdotus. Hankekortti.
 • A3. Taajamien kevyen liikenteen kuolonkolareihin keskittyvä tutkijalautakunta-aineistojen syväanalyysi. Työtä valittiin tekemään Teknillisen korkeakoulun, Turun yliopiston sekä Työterveyslaitoksen tutkijaryhmä. Samalla käynnistettiin myös VTT:n osaselvitys, jossa keskitytään erilaisten taajamaympäristöjen onnettomuusanalyysiin.

  Lisäksi käynnistetään aiemmin tehdyn esiselvityksen jatkovaihe, jossa selvitellään tehostetun kameravalvonnan vaikutuksia. Tutkimuksen tekee VTT ja LINTU-ohjelman lisäksi tutkimusta rahoittaa sisäasiainministeriö.


 • Uusia LINTU-tutkimuksia valmistunut

  82.7.2007) Nopeudenhallinnan nykytilaa ja mahdollisuuksia käsittelevässä tutkimuksessa on käsitelty lähtökohtia tieliikenteen nopeuksien hallinnalle sekä erilaisten hallintamenetelmien kehitysnäkymiä ja soveltuvuutta Suomeen. Raportti (pdf).

  Liikennerikosten vaikutusta raskaan liikenteen liikennelupiin selvittäneessä tutkimuksessa tarkasteltiin raskaassa liikenteessä tapahtuneiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien ja valvonnassa todettujen ajo- ja lepoaikarikosten tietojen linkittymistä liikennelupajärjestelmään ja tekojen vaikutusta kuljetusyritysten liikennelupien voimassaoloon. Raportti (pdf).

  Liikennejärjestelmän kolariväkivaltaa yksiajorataisilla pääteillä tapahtuneissa kuolonkolareissa koskeva tutkimuksen (LINTU-julkaisuja 3/2006) aineistosta on laadittu muistio, jossa on analysoitu alkuperäiseen tutkimukseen rajatun onnettomuusaineiston ja koko onnettomuusaineiston eroja.

  Tähän mennessä valmistuneista LINTU-selvityksistä on koottu yhteenveto, myös englanniksi, jota täydennetään myöhemmin valmistuvien LINTU-selvitysten tuloksilla ja päätelmillä.


  KULTI-työkalu päivitetty

  (3.10.2006) Suomen kuntien liikenneturvallisuus -hankkeeseen liittyvä työkalu on päivitetty. KULTI-työkalu ja sen käyttöohje on saatavissa lataussivulta.

  KULTI-työkalu on tarkoitettu toimimaan yhtenä suunnitteluvaiheen työkaluna niin kuntatason kuin valtakunnallisen tason liikenneturvallisuustyössä. Tavoitteena on ollut antaa käyttäjille mahdollisuus helposti tarkastella liikenneturvallisuuden suunnittelulle tärkeitä kuntiin liittyviä onnettomuuslukuja monesta eri näkökulmasta.


  Lintu-iltapäiväseminaari 1.11.2006

  (3.11.2006) Liikenne- ja viestintäministeriön Infra-salissa pidettyyn seminaariin kokoontui kuutisenkymmentä liikenneturvallisuudesta kiinnostunutta kuulijaa. Seminaarissa (ohjelma) käsiteltiin tutkimusohjelman kuulumisia ja esiteltiin kolmea valmistunutta tutkimusta.

  Seminaarin esitykset:

  Liikennejärjestelmän kolariväkivalta -tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Saara Toivonen on laatinut muistion tutkimuksen tavoitteista ja keskeisistä tuloksista.

  Kolme uutta hanketta käynnistyy syksyllä

  (6.9.2006) Lintu-ohjelman johtoryhmä on päättänyt käynnistää kolme tutkimushanketta:
  • Puuttumiskynnyksen mahdollisuudet kameravalvonnassa (VTT)
  • Tutkimus suojatiekäyttäytymisestä (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, VTT)
  • Onnettomuustilastoinnin kehittäminen, selvitys tieliikenneonnettomuusaineiston ja sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterin (HILMO) yhdistämisen mahdollisuuksista (Tilastokeskus)
  Näiden lisäksi ei vuonna 2006 enää käynnistetä muita hankkeita. Loppuvuoden aikana johtoryhmä pohtii, järjestetäänkö ensi vuonna yksi vai kaksi hakukierrosta, kuinka laajoja ne ovat ja mistä aihepiiristä.

  Synkkä ja myrskyinen yö koittaa syksyllä

  (21.6.2006) Lintu-ohjelman johtoryhmä päätti käynnistää keväällä hakemuksensa jättäneistä hankkeista jo valittujen viiden lisäksi kuudennen. Liidea Oy:n tutkimushanke Oli synkkä ja myrskyinen yö kartoittaa haja-asutusalueiden maanteiden liikenneturvallisuutta.

  Viisi uutta Lintu-hanketta valittu käynnistettäviksi

  (17.5.2006) Lintu-ohjelman johtoryhmä on valinnut viisi hanketta käynnistettäviksi. Tämän vuoden hakukierrokseen saatiin 51 hanke-ehdotusta, joiden yleistasoa johtoryhmä piti hyvänä. Ehdotukset olivat huolella valmisteltuja ja pureutuivat moniin liikenneturvallisuuden kannalta tärkeisiin ja mielenkiintoisiin seikkoihin. Rahoituksen rajallisuudesta johtuen moni hyvä ja toteuttamiskelpoinen tutkimus jäi kuitenkin valitsematta.

  Tähän mennessä valittujen hankkeiden lisäksi on vielä mahdollista käynnistää 2–3 hanketta.

  Käynnistettäviksi valittiin kussakin teemaryhmässä seuraavat hankkeet:

  A1: Ihmisten välinen vuorovaikutus ja sosiaaliset käytännöt sekä niiden ilmeneminen ja vaikutukset liikenteessä
  – Turun yliopisto: Mitä kuljettajan sosiaaliset taidot liikenteessä ovat, miten ne kehittyvät ja miten ne ovat yhteydessä liikenneturvallisuuteen.

  A2: Kustannustehokkaat keskikaiteelliset tiejärjestelyt ja niiden soveltuvuus pääteille
  –Tieliikelaitos, Maanmittauslaitos ja Vägverket Konsult: Kustannustehokkaat keskikaiteelliset tiejärjestelyt ja niiden soveltuvuus pääteille.

  A3: Ajonopeuksien hallinnan tehokkaat menetelmät Suomessa
  – VTT: Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet.

  Hanke-ehdotuksia oli mahdollista jättää myös näiden teemojen ulkopuolisista aiheista. Näistä valittiin toteutettaviksi kaksi hanketta:
  – Safety Futures Ky: Raskaan ajoneuvon kuljettajien tieliikennerikkomusten linkittyminen kuljetusyritysten liikennelupajärjestelmään liikenneturvallisuuden ajavana voimana.
  – Sito-Kuopio Oy: Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat vuoden aikana Pohjois-Kymenlaaksossa ja tulosten valtakunnallinen hyödyntäminen.


  Kuolemien vähentäminen liikennepolitiikan lähtökohta

  (16.12.2005) –Uusi valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma perustuu omaan turvallisuusvisioomme ja on valtioneuvoston tekemien liikenneturvallisuuslinjausten suuntainen. Suunnitelmassa lähdetään myös siitä, että valtioneuvoston asettama turvallisuustavoite, enintään 250 kuollutta liikenteessä vuonna 2010, on hyvä ja samalla haastava tavoite.

  Näin totesi liikenneneuvos Matti Roine avatessaan Lintu-seminaarin Helsingissä 15.12.

  –Tämä on kiistaton lähtökohta, ja ministeriön on pidettävä huoli siitä, että tavoite turvallisuuden paranemisesta toteutuu.

  Ministeriön soveltama tulosohjaus nojaa Roineen mukaan myös vankasti henkisten voimavarojen ja niiden kehittämisen varaan. –Tutkimus- ja kehittämistoiminnan resurssien kasvattaminen hallinnonalalla olisi välttämätöntä, sanoi Roine. –Tosin ainakaan vuodelle 2006 ei olennaisia lisäysmahdollisuuksia ole käytettävissä, mutta arvioinnissakin hyväksi todetun Lintu-ohjelman rahoitus jatkuu joka tapauksessa lähes nykyisellä tasolla.

  Lintu-seminaarissa esiteltiin keväällä 2006 valmistuvia tutkimuksia ja julkistettiin kuusi vastavalmistunutta tutkimusta:

  • Suomen kuntien liikenneturvallisuus − KULTI
  • Iäkkäiden kuljettajien ajokykyarvioinnin nykytila ja ongelmat
  • Tieliikenteen kasvun hillintä ja liikenneturvallisuus
  • Näkökulmia liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavuudesta tienpidossa
  • Liikenneonnettomuuksien tilastointi, selvitys nykytilasta ja kehittämistarpeista
  • Väsyneiden kuljettajien ajokyvyn testaaminen

  Raportit ovat saatavissa pdf-julkaisuina Tutkimus-sivulla. KULTI-tutkimukseen liittyy erillinen sähköinen tilastotyökalu, jonka tavoitteena on antaa käyttäjille mahdollisuus tarkastella liikenneturvallisuuden suunnittelulle tärkeitä onnettomuuslukuja helposti monesta eri näkökulmasta. Työkalu sisältää vuosien 1997–2002 onnettomuustiedot. Kahden seuraavan vuoden onnettomuustiedot liitetään työkaluun helmikuussa 2006 tapahtuvassa päivityksessä.

  Seminaarin esitykset:


  LINTU-ohjelman arviointi valmistunut

  (4.11.2005) Lintu-ohjelma on kokonaisuutena toteuttanut hyvin tarkoitustaan, todetaan Seppo Lampisen ja Anna Saarlon laatimassa Lintu-ohjelman arvioinnissa. Kehittämistarpeita todettiin olevan hankkeiden sisällöllisessä jatkuvuudessa. Jatkossa tulisi luoda myös mahdollisuuksia pitkäjänteisemmälle ja suurempaa hankekokoa merkitsevälle tutkimukselle.

  Hankkeita ei arvioinnissa tarkasteltu sisällöllisesti. Arviointi perustui johtoryhmän sekä ohjelman työskentelyyn osallistuneiden asiantuntijoiden haastatteluun.

  LINTU-ohjelman arviointi (pdf)


  LINTU-seminaari 13.4

  (13.4.2005) Tuoreimpia LINTU-tutkimuksia esiteltiin LINTU-seminaarissa 13.4. Seminaarissa esittäytyvät seuraavat tutkimukset:

  Seminaariohjelma (pdf).


  Kuusi uutta Lintu-tutkimusta käynnistyy

  (5.4.2005) Lintu-ohjelman johtoryhmä on päättänyt käynnistää kuusi uutta tutkimusta.

  Ensimmäisestä aihealueesta, tutkijalauta-aineistojen syväanalyysistä, käynnistettiin TKK:n ja Lappeenrannan aluetyöterveyslaitoksen tutkimus.

  Toisesta aihealueesta, päihteet liikenteessä, käynnistettiin Helsingin yliopiston psykologian laitoksen tutkimus Alkoholin jäännösvaikutusten ja väsymyksen vaikutus ajokykyyn.

  Liikenteen kasvun hillintää luotaavasta kolmannesta aihealueesta, käynnistettiin kaksi hanketta, Ramboll Finland Oy:n tutkimus sekä Liidea Oy:n Oulun seudulle keskittyvä case-tutkimus.

  Hanke-ehdotuksia sai jättää myös näiden teemojen ulkopuolisista aiheista. Näistä päätettiin käynnistää kaksi tutkimusta. SITO-konsultit Oy:n tutkimus Investointipolitiikka ja liikenneturvallisuus selvittää sitä, miten liikenneturvallisuustavoitteet ohjaavat tiehankkeiden suunnittelua, ohjelmointia ja päätöksentekoa. Ramboll Finland Oy selvittää puolestaan kuntien liikenneonnettomuuksien tilastoinnin nykytilaa ja kehittämistarpeita.

  Vuonna 2005 käynnistettäviin LINTU-tutkimuksiin on varattu yhteensä noin 200 000–250 000 euroa.


  Viisi uutta tutkimusta

  (28.7.2004) Lintu-tutkimusohjelmassa on käynnistetty viisi uutta tutkimusta:
  • Tavaraliikenteen kuljetusten liikenneturvallisuusvastuu (VTT)
  • Liikenneturvallisuuden tehokas parantaminen (VTT)
  • Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää (Helsingin yliopisto)
  • Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen perustuvista auto- ja liikennevakuutusmaksuista (LT-Konsultit)
  • Päätöksentekijöiden mielipiteet liikenneturvallisuudesta ja käsitykset kansalaismielipiteestä (Turun Yliopisto) - käynnistyy syyskuussa 2004

  Kesäkuun Lintu-seminaarissa laaja osanotto

  Ellet päässyt mukaan, voit tutustua esitysten kalvoihin. Seminaarissa käsiteltiin
  Seminaarin ohjelma (pdf).

  Henkilöautojen törmäysturvallisuus parantunut – kolarikorjaukset entistä vaativampia

  (13.5.2004) Pauli Riikosen opinnäytetyössä Henkilöauton korikorjauksen ja ikääntymisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiaan todetaan, että uudet autot ovat törmäyksissä merkittävästi suomalaisen liikenteen keskivertoautoa turvallisempia. Käytettyjen erikoismateriaalien ja rakenteiden vuoksi niiden korjaus kolarin jälkeen on entistä vaativampaa.

  Tutkimuksessa testattiin Euro NCAP -törmäystestissä uudehkoa, kolarikorjattua henkilöautoa sekä kymmenen vuoden ikäistä keskivertoautoa. Tekniikan Maailma -lehden kanssa toteutetun tutkimuksen yhtenä rahoittajana oli Lintu-tutkimusohjelma.  Ensimmäinen hakukierros

  (17.2.2003) Ensimmäisellä hakukierroksella etsittiin projektiehdotuksia, jotka auttavat
  • konkretisoimaan liikenneturvallisuusvisiota
  • hahmottamaan liikenteen ja maankäytön suunnittelun turvallisuuskysymyksiä
  • selvittämään yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia liikennekäyttäytymiseen ja turvallisuuteen.
  Hanke-ehdotuksia saapui määräaikaan mennessä 64 kappaletta. Lisätietoja hankevalinnasta on tiedotteessa (doc).


  Lintu seminaareissa ja tapahtumissa

  LINTU-ohjelman tuloksia esiteltiin Helsingissä keskiviikkona 2.6.2004 järjestetyssä seminaarissa. Tilaisuuden ohjelma sekä tiedote aiheesta liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla.
  29.1.2003 järjestettiin Helsingin säätytalolla FITS- ja LINTU- tutkimusohjelmien yhteinen seminaari aiheenaan Liikenneturvallisuuden tulevaisuuden näkymiä.
  LINTU-ohjelmaa esiteltiin Väylät ja liikenne 2002 -päivillä Jyväskylässä 20.9.2002. Esitelmäkalvot (ppt).


  Esitteet, tiedotteet

  LINTU-ohjeman uutiskirje "LINTU-uutiset 10/2002" (pdf) ilmestynyt
  LINTU-ohjelman esite


  Johtoryhmän kokousmuistiot

  Johtoryhmän kokous 20.4.2007
  Johtoryhmän kokous 28.3.2007
  Johtoryhmän kokous 2.2.2007
  Johtoryhmän kokous 12.1.2007
  Johtoryhmän kokous 14.12.2006
  Johtoryhmän kokous 30.10.2006
  Johtoryhmän kokous 29.9.2006
  Johtoryhmän kokous 12.6.2006
  Johtoryhmän kokoukset 19.4.2006 ja 15.5.2006
  Johtoryhmän kokous 10.2.2006
  Johtoryhmän kokous 20.1.2006
  Johtoryhmän kokous 10.1.2006
  Johtoryhmän kokous 21.12.2005
  Johtoryhmän kokous 2.11.2005
  Johtoryhmän kokous 17.11.2005
  Johtoryhmän muistio ohjelman arvioinnista 17.11.2005 ja 29.11.2005
  Johtoryhmän kokous 20.9.2005
  Johtoryhmän kokous 26.8.2005
  Johtoryhmän kokous 5.4.2005
  Johtoryhmän kokous 7.3.2005
  Johtoryhmän kokous 1.2.2005
  Johtoryhmän kokous 23.11.2004
  Johtoryhmän kokous 9.11.2004
  Johtoryhmän kokous 20.10.2004
  Johtoryhmän kokous 29.9.2004
  Johtoryhmän kokous 13.8.2004
  Johtoryhmän kokous 4.6.2004
  Johtoryhmän kokous 29.4.2004
  Johtoryhmän kokous 1.4.2004
  Johtoryhmän kokous 18.3.2004
  Johtoryhmän kokous 5.3.2004
  Johtoryhmän kokous 17.2.2004
  Johtoryhmän kokous 13.1.2004
  Johtoryhmän kokous 4.12.2003
  Johtoryhmän kokous 8.10.2003
  Johtoryhmän kokous 29.8.2003
  Johtoryhmän kokous 13.5.2003
  Johtoryhmän kokous 12.3.2003
  Johtoryhmän kokous 7.2.2003
  Johtoryhmän kokous 24.1.2003
  Johtoryhmän kokous 16.12.2002
  Johtoryhmän kokous 20.9.2002
  Johtoryhmän kokous 29.8.2002
  Johtoryhmän kokous 25.6.2002

  Ilmoittaudu LINTU -ohjelman jakelulistalle. Lähetä yhteystietosi koordinaattorille (annu.korhonenlinea.fi), niin saat sähköpostitse tietoa tutkimusohjelman edetessä projektihauista, seminaareista ja muista tapahtumista.
  päivitetty 8.2.2012