Linkit

Tilaajat

Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Liikenneturva

Koordinaattori

Linea Konsultit Oy

Muita LVM:n tutkimusohjelmia

Joukkoliikenteen tutkimusohjelma JOTU
Esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelma Elsa
Ajantasaisen liikenneinformaation t&k-ohjelma Aino
Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma FITS
Jaloin – kevyen liikenteen edistäminen Suomessa
Älykäs liikenne 2007–2010 (ÄLLI) -ohjelma

Muita turvallisuus- ja tutkimuslinkkejä

Ruotsin nollavisio /NTF
VTI-Statens väg- och transportforskningsinstitut
Norjan tielaitos, nollavisio
TØi-Transportøkonomisk Institutt