Julkaisut

7/2012
Tieliikenteen onnettomuusrekistereiden peittävyystutkimus (pdf; 3,5 Mt)
6/2012
Ajotapapalaute turvallisuuden parantamiseksi. Testit ja kehitystyö vuosina 2010–2011 (pdf; 6,0 Mt)
5/2012
Liikenneonnettomuuksien vakavuuden tilastoinnin kehittäminen (pdf; 2,6 Mt)
muistio
Kaupunki- ja taajamaliikenteen tutkimus- ja kehittämistarpeet (pdf; 2,0 Mt)
muistio
Kuljettajakäyttäytymisen tutkimustarpeet (pdf; 1,4 Mt)
4/2012
Maistelleet liikenteessä. Tuloksia Uudenmaan ratsiatutkimuksesta 1990–2008 (pdf; 1,7 Mt)
3/2012
Tieliikenteen turvallisuussuunnitelman liikenneturvallisuusvaikutusten arvio (pdf; 0,5 Mt)
2/2012
Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa. Kolme näkökulmaa prosessin toimivuuteen (pdf; 2,0 Mt)
1/2012
Ikääntyminen ja ajaminen. Ajokyvyn kognitiivisten edellytysten arviointi muistisairauksien ja aivohalvausten jälkitilojen yhteydessä (pdf; 2,2 Mt)
5/2011
Automaattisen nopeusvalvonnan tehostamisen mahdollisuudet (pdf; 2,1 Mt)
4/2011
Nopeusvalvonnan puuttumisrajan muutos ja sen vaikutukset (pdf; 12,6 Mt)
3B/2011
Crash violence within the road transport system. Summary report (pdf; 6,0 Mt)
3A/2011
Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Yhteenvetoraportti (pdf; 3,9 Mt)
2/2011
Maanteiden ja katujen nopeustiedot liikennekuolemien näkökulmasta (pdf; 2,7 Mt)
1/2011
Rattijuopon profiili ja uusimisen riskitekijät. Tuloksia rattijuopumuksen esiintyvyydestä ja kehityksestä Uudenmaan ratsiatutkimuksesta vuosina 1990-2008 (pdf; 1,0 Mt)
4B/2010
Ikäkuljettajien seurantatutkimus. Kysely 75. ikävuoden jälkeen (pdf; 1,3 Mt)
4A/2010
Ikäkuljettajien seurantatutkimus. Ajo-oikeuden ennustaminen kuusi vuotta aikaisemmin (pdf; 1,1 Mt)
3/2010
Matka-aikaan perustuvan automaattisen nopeusvalvonnan kokeilu (pdf; 1,6 Mt)
2/2010
Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa. Jalankulun ja pyöräilyn kuolonkolarien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (pdf; 3,3 Mt)
1/2010
Ajonopeuksien seuranta liikenneturvallisuustyössä. Nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet (pdf; 1,9 Mt)
4/2009
Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen seutu- ja yhdysteillä (pdf; 1,9 Mt)
3/2009
Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen moottoriteillä (pdf; 1,6 Mt)
2/2009
Raskaan liikenteen onnettomuudet tutkijalautakunta-aineistossa. Riskit ja turvallisuusehdotukset (pdf; 2,2 Mt)
1/2009
Keskikaiteen toteutettavuus nykyisille teille (pdf; 5,0 Mt)
väliarviointi
Lintu-ohjelman väliarviointi 2008 (pdf; 0,8 Mt)
5/2008
Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Kolarikuolemat taajamissa: liikennekuolemien yleiskuva ja kevyen liikenteen syväanalyysi (pdf; 2,2 Mt)
4/2008
Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat (pdf; 2,2 Mt)
3/2008
Alkolukon vapaaehtoinen käyttökokeilu (pdf; 3,3 Mt)
2/2008
Ajo-oikeuteen liittyvät prosessit. Esiselvitys (pdf; 3,3 Mt)
muistio
Taajama-alueiden liikennekuolemat vuosina 2000–2005 (pdf; 0,5 Mt)
1/2008
Tehostetun kameravalvonnan ja alennetun puuttumiskynnyksen vaikutus liikenneturvallisuuteen (pdf; 0,8 Mt)
7A/2007
Suojateiden turvallisuus (pdf; 3,8 Mt)
7B/2007
Traffic safety at pedestrian zebra crossings (pdf; 3,8 Mt)
6/2007
Valtatie kylänraittina. Liikenneturvallisuus haja-asutusalueiden maanteillä (pdf; 3,5 Mt)
5/2007
Kustannustehokkaat keskikaiteelliset tiejärjestelyt (pdf; 3,1 Mt)
4/2007
Kuljettajien sosiaaliset taidot liikenteessä (pdf; 0,9 Mt)
3/2007
Loukkaantumisten vakavuus tieliikenneonnettomuuksissa – Loukkaantumisten vakavuuden luokittelu sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterin avulla (pdf; 1,3 Mt)
2/2007
Liikennerikosten vaikutus liikennelupiin raskaassa liikenteessä (pdf; 0,5 Mt)
1/2007
Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet (pdf; 0,7 Mt)
yhteenveto
Yhteenvetoraportti toteutetuista LINTU-hankkeista (pdf; 2,4 Mt)
summary
Summary of completed LINTU projects 2002–2005 (pdf; 2,4 Mb)
3/2006
Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen autoliikenteessä yksiajorataisilla pääteillä (pdf; 1,4 Mt)
2/2006
Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus. Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (pdf; 1,9 Mt)
1/2006
Kansalaiset, päättäjät, liikenneturvallisuus ja päätöksentekoprosessi (pdf; 0,8 Mt)
9/2005
Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen perustuvista auto- ja liikennevakuutusmaksuista (pdf; 1 Mt)
8/2005
Liikenneonnettomuuksien tilastointi, selvitys nykytilasta ja kehittämistarpeista (pdf; 1,4 Mt)
7/2005
Väsyneiden kuljettajien ajokyvyn testaaminen, (pdf; 0,6 Mt)
6/2005
Näkökulmia liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavuudesta tienpidossa (pdf; 2,1 Mt),
5/2005
Tieliikenteen kasvun hillintä ja liikenneturvallisuus (pdf; 1,3 Mt)
4/2005
Iäkkäiden kuljettajien ajokyvyn arviointi liikenteessä. Neuropsykologisten testien ja itsearvioinnin yhteydet käytännön ajamiseen (pdf; 0,5 Mt)
3/2005
Suomen kuntien liikenneturvallisuus–KULTI (pdf; 1,4 Mt). KULTI-työkalu.
2/2005
Tavaraliikenteen kuljetusten liikenneturvallisuusvastuu (pdf; 1,3 Mt)
1/2005
Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden arviointi ja kokemukset turvallisuussuunnitelman laatimisesta (pdf; 1 Mt)
5A/2004
Talviliikenteen turvallisuus Suomessa ja Ruotsissa (pdf; 1,1 Mt)
5B/2004
Vintertrafikens säkerhet i Finland och Sverige (pdf; 1,0 Mt)
4/2004
Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (pdf; 664 kt)
3A/2004
Linja-autojen liikenneturvallisuus (pdf; 1 Mt)
3B/2004
Linja-autonkuljettajakysely (pdf; 788 kt)
2/2004
Ikääntyvän väestön ajotaidon ylläpito. Jatkokoulutusinterventio ja sen seuraukset myöhempään ajamiseen, seurantatutkimuksen jatkovaihe (pdf; 464 kt)
1/2004
Talviolosuhteet opettavat. Mitä kuljettaja oppii vaikeisiin talviolosuhteisiin mukautuessaan (pdf; 460 kt)
3/2003
Kuntien valtuutettujen mielipiteitä liikenneturvallisuudesta, (pdf; 760 kt)
2/2003
Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen kahdessa esimerkkiorganisaatiossa (pdf; 812 kt)
1/2003
Liikenteen kameravalvontaan liitetyn haltijavastuun toteuttamisvaihtoehtojen vertailua (pdf; 600 kt)

päivitetty 21.12.2012