Kulti-työkalu

KULTI-työkalun käyttäjille asetetut rajoitukset ja velvoitteet

Teknillinen korkeakoulu omistaa KULTI-työkalun tekijänoikeuden ja kaikki muut aineettomat oikeudet. Ainoastaan Teknillisellä korkeakoululla on jatkokehitys- ja muuttamisoikeus työkaluun.

KULTI-työkalun levitysoikeus on Teknillisellä korkeakoululla, Tiehallinnolla sekä Liikenne- ja viestintäministeriöllä. Työkalun levittämisen on tapahduttava vastikkeetta.

KULTI-työkalun käyttäjät vastaavat itsenäisesti siitä, että heillä on tarvittavat käyttöoikeudet työkalun käytön edellyttämään Excel-ohjelmistoon. Käyttäjät vastaavat itsenäisesti myös työkalun käyttämisestään mahdollisesti aiheutuneista suorista ja välillisistä kustannuksista ja velvoitteista.

Teknillinen korkeakoulu ei anna KULTI-työkalulle mitään takuuta, eikä vastaa työkalun sisältämien kolmansien osapuolten lähteistä otettujen tietojen oikeellisuudesta, eikä siitä että työkalu toimisi virheettömästi tai keskeytyksettä.

Työkalun sisältämiä tietoja lainattaessa on aineistojen alkuperäinen lähde sekä "KULTI-työkalu" mainittava.

Käyttäjä hyväksyy työkalun käyttöehdot sähköisesti ladatessaan KULTI-työkalun käyttöönsä.

Teknillinen korkeakoulu, Espoo 23.11.2005


Työkalu päivitetty versioon v3 toukokuussa 2010.
Työkalu päivitetty versioon v4 joulukuussa 2012.

päivitetty 20.6.2013